Kárrendezés
Kárrendezés

Kárrendezés

Káresemény bekövetkezése esetén maximálisan elégséges, ha felveszi a kapcsolatot kárrendezőnkkel, a kárbejelentés és a kárfelvétel már a mi feladatunk.

A kárfelvételt követoen tisztázzuk a biztosítóval a jogalapi és fedezeti feltételeket és a hitellevél beérkezését követoen már úgy javítjuk autóját, hogy a financiális feltételeket az adott biztosító társaság biztosítja. Márkafüggetlen független szervizünk a biztosítók szerzodött partnereként rendezi a belföldi és a külföldi gépkocsikban bekövetkezett károkat.

A kárbejelentéshez szükséges dokumentumok

Kötelező felelősségbiztosítás esetén

 • baleseti bejelentő (amelyen a károkozó elismeri a felelősségét)
 • forgalmi engedély, vagy ennek hiteles másolata
 • jogosítvány (vagy ennek hiteles másolata)
 • cégünk nevére kiállított meghatalmazás
 • törzskönyv másolata (amennyiben készpénzért vásárolta gépkocsiját)
 • hitel, banki terhelés, lízing esetén a finanszirozó cég neve
 • aláírási címpéldány, béllyegző (cégeknél)

Casco-s kár esetén

 • forgalmi engedély, vagy ennek hiteles másolata
 • jogosítvány (vagy ennek hiteles másolata)
 • cégünk nevére kiállított meghatalmazás
 • törzskönyv másolata (amennyiben készpénzért vásárolta gépkocsiját)
 • hitel, banki terhelés, lízing esetén a finanszirozó cég neve
 • aláírási címpéldány, béllyegző (cégeknél)

Fontos tudnivaló

Céges autók kárrendezésekor a gépjármű kárbejelentő lapot és a Fáber Team meghatalmazását az aláírónak bélyegzővel ellátva kell aláírnia.
Önnek csak egy meghatalmazást kell adnia cégünk részére és a kész gépjármuvet átveheti telephelyünkön!

Meghatalmazás - CASCO letöltése (PDF)
Meghatalmazás - KGFB letöltése (PDF)

Mi a kárrendezés menete?

Senki sem szeretné megtapasztalni, hogy autójával közlekedési balesetet szenved, de néha sajnos előfordul. Minden közlekedésben résztvevőnek fontos tudnia, hogy mit tegyen közvetlenül a baleset bekövetkezte után, a gépjármű kárbejelentés előtt. Az autó, illetve gépjármű kárbejelentés menete ismerhető meg írásunkból.

A legfontosabb ebben az esetben is az életvédelem, tehát, ha személyi sérülés történt, akkor azonnal hívjanak orvost, mentőt és ne feledkezzenek meg az elsősegély nyújtásról sem. Nem szabad elhagyni a baleset helyszínét - legfeljebb csak a segítségkérés idejére. Ha ezeket megtették a baleset után, akkor érdemes rögtön ezután minél több fényképet készíteni a helyszínről, a sérült járművekről. Manapság szinte minden mobiltelefonban van kamera, tehát nem lehetetlen és sokat segíthet a későbbiekben, a gépjármű kárrendezés során.

A legfrissebb kárrendezés menetét itt olvashatod!

 • A gépjármű kárbejelentés menete

  Ha nem történt személyi sérülés, vagy a sérülteket már ellátták, biztonságba helyezték, akkor a beleset helyszínén a résztvevőknek ki kell tölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt. Figyeljenek arra, hogy erősteljesen nyomják a golyóstollat írás közben, hogy a másodpéldány is jól látható legyen. A kitöltés kötelező és fontos tudnunk, hogy a kitöltés, aláírás nem jelenti a felelősség elismerését. A kék-sárga baleseti bejelentő nem a felelősség elismerésére szolgál, hanem a baleset körülményeinek rögzítésére, ezért azon akár ellentétes kárleírások is közölhetők. Ha ellentétes a kárleírás, akkor majd a kötelező biztosító szakembere, végső soron a bíróság fogja eldönteni, hogy ki a felelős.

  Természetesen, ha a felek megegyeznek a felelősség kérdésében, akkor aki elismeri a felelősségét, az a Megjegyzés rovatba írja be, hogy a felelősségét elismeri. Ilyen, egyértelműnek tűnő esetben is előfordulhat, hogy a helyzetet a kötelező biztosító másképpen ítéli meg. Éppen ezért fontosak a fényképfelvételek, mert segíthetnek a helyzet utólagos, de egyértelmű tisztázásában. A fényképfelvételek alapján könnyebb lesz megrajzolni a helyszínrajzot is. A kék-sárga baleseti bejelentőn sorolják fel a közlekedési baleset tanúit is, megadva azok elérhetőségi adatait is.

  Ha kitöltötték a kék-sárga baleseti bejelentőt, akkor utána válasszák szét a két példányt és osztozzanak meg rajta. A károsultnál maradjon az eredeti, a károkozónál pedig a másolati példány.

 • A kárbejelentés határideje

  A károsultnak a KGFB törvény szerint 30 napon belül kell bejelentenie kárát a károkozó biztosítójához. Erre kiválóan alkalmas weboldalunk, a biztositokszerzodottpartnere.hu . A gépjármű kárbejelentő űrlapot a kitöltött kék-sárga baleseti bejelentő alapján kell kitölteni és az eredit pedig szkennelve, vagy fényképezve csatolni tudja a kárbejelentéshez.

  Sokan nem tudják, hogy a károkozónak is kötelessége bejelentenie saját biztosítójához az okozott káreseményt. Erre a KGFB törvény 8 napot ad számára. A biztositokszerzodottpartnere.hu weboldal erre is alkalmas, tehát nem csak a károsult, hanem a károkozó is eleget tehet a törvényben előírt kötelezettségének az autókárbejelentés.hu segítségével.

 • Casco kárrendezés szabályai

  A gépjármű kárbejelentés után a biztosító először elvégzi a fedezet ellenőrzését, azaz megvizsgálja, hogy a károkozónak van-e érvényes (kockázatban álló, illetve díjjal rendezett) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása a károkozó járműre. Ha a biztosítási fedezet rendben van, akkor a kötelező biztosító kárszakértője (sok esetben egy független kárszakértő) két munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a kár rendezésére hivatott szervizzel.

  A gépjármű kárbejelentést követő kárfelvétel során a kárszakértő az összes sérülést rögzíti a kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltésével. Eközben elkezdi a jogalap kivizsgálását is, azaz összeveti a sérüléseket a gépjármű kárbejelentésben szereplő körülményekkel. Itt rendkívül fontos a károsult számára, hogy egy profi kárképviseleti szakemberekből álló javítói bázisra bízza magát, mert a jól megalapozott kárbejelentés és a kárfelvétel során jelenlévő, a kárszakértővel szakmai kérdésben állást foglaló szakember jelenléte már fél siker!

  A szakértő és a kárrendező a sérülések kárfelvételi jegyzőkönyvben történő rögzítése, után számításokat is végez. A kárszakértő kárfelmérése és kalkulációja után a biztosítótársaság ellenőrzi, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható és a jogalapi-fedezeti visszaigazolás, (hitellevél) a szerviz részére megérkezik, elkezdődhet a gépjármű javítása.

 • A károsult kifizetése

  Az autó kárrendezése a károsult választásának megfelelően történhet a biztosítótársaság kalkulációja alapján, vagy javítási számla alapján, de sose felejtsük el, hogy a tényleges kár baleset előtti állapot visszaállításának feltétele csak és kizárólag a gépkocsi számlás (!) javításának esetében valósul meg.

  Fontos tudnunk, hogy a kártérítés meghatározásakor csak azokat az autó sérüléseket veszi figyelembe a biztosító, amelyek a kárfelvételi jegyzőkönyvön rögzítésre kerültek. Ha a javítás során derül ki, hogy van olyan sérülés, ami nem szerepel a gépjármű kárfelvételi jegyzőkönyvön, akkor haladéktalanul pótszemlét kell kérni, természetesen ezt is a szerviz végzi.

  Amikor az derül ki a kárszakértő kalkulációjából, hogy a gépjármű gazdaságosan nem javítható, akkor úgynevezett gazdasági totálkárrendezésre kerül sor (az autó totálkáros). Ez az eset a gazdasági totálkár és ebben az esetben a kártérítési összeg alapja a káridőponti érték és a maradványérték (roncsérték) különbözete. A kártérítési összeget csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak fizetik ki. Ha a gépjárművet tulajdonjog korlátozás terheli, akkor a finanszírozó banktól, lízingcégtől egy, a kártérítés felvételére szóló engedményező nyilatkozatot kell a károsultnak beszerezni.

 • Telefonszám:
  +36-1/306-4861

 • 1154 Budapest
  Klapka György u. 15.

© Copyright 2019 Faberteam